Türbin Direkleri

Uygulandığı Alanlar:

Elektrik Şebekesine bağlı veya bağımsız olarak elektrik üretmeyi sağlayan santrallardır. Rüzgar türbinlerinin büyüklüğüne ve kullanım yerine göre tek başına sağlayabildiği gibi hibrit olarak Güneş Enerji Santralları, jeneratör veya elektrik şebekesi ile senkron/asenkron çalışma sağlayabilmektedir. Tarımsal sulama için pompa ve motor enerjisi içinde kullanılmaktadır.

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved