Yatırımcılar dikkat. Güneş Enerji Santrali Fizibilite Raporu, yapılan yatırımın boşa gitmesini önler. Para harcıyorsanız sonuç almalısınız.

Ülkemizde elektrik üretim maliyetlerindeki artış dolayısıyla tüketilen elektriğin fiyatındaki artışın çok olması, öz tüketime dayalı endüstri tipi çatı üzeri GES yaptırma eğilimi de arttırmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yapmış olduğu değişikliklerle birlikte de Öz tüketime yönelik Güneş Enerji Santralleri (GES) bir hayli yaygınlaşmaya başlamıştır.


Piyasadaki hazır simülasyon programlarının gerektirdiği teknik veriler bile girilmeden, birkaç sayfadan oluşan bir çıktı verilerek ya da adına fizibilite raporu denen sunular yapılarak, yatırımcı fazlasıyla yanıltılmaktadır.
Güneş Enerji Santrallerinin fizibilite raporunu hazırlamak ciddi bir iştir. Konuya tümüyle vakıf mühendislik bilgi ve deneyimi gerektirir. Ayrıca; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Genel Müdürlüklerin (EİGM; TEİAŞ, TEDAŞ...v.b.) ve İlgili kuruluş olan EPDK’nın Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ ve standartlarına da hakim olmayı gerektirir.
GES’in büyüklüğü, kullanılacak malzemelerin kalitesi ve verimliği önemli olmakla birlikte; GES’in elektrik şebekesine hangi seviyeden bağlanması gerektiği, gerilim seviyesi gibi çok sayıdaki veriler göz önüne alınırsa yatırımın geri dönüşüm süresini kısalmaktadır.


Ayrıntı Teknolojileri Fizibilite Raporlarının Farkı:


1- Kurulması planlanan/istenen GES’in yerinde etüt edilip tek hat şemasının oluşturulması,
2- GES’in yerleşim planının sunulması,
3- Türkiye için özel geliştirilmiş Simülasyon Programı ile elektrik üretim raporlarının sunulması,
4- GES’in maliyetinin hesaplanması,
5- En ekonomik çözüm için GES’in şebekeye bağlantı noktasının belirlenmesi,
6- GES kurulması için gerekli idari ve teknik izinlerin tüm aşamalarının takip edilmesi,
7- Kurulum süresi ve devreye alma takvimi gibi hizmetleri de içerecek Fizibilite Raporu'nun hazırlanması
Ayrıntı Teknolojileri ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Brisa fabrikalarına yönelik tüm işlem basamaklarını içerecek biçimde 220 sayfadan oluşan kapsamlı GES fizibilite raporu hazırlayıp sunmuştur.
GES için yaptırılacak doğru fizibilite raporu; yapılan yatırımın boşa gitmesini önlediği gibi kurulum sırasında sürprizlerle ya da emrivakilerle karşılaşmanızı da önler.


Ayrıntı Teknolojileri; ürün pazarlamak için değil, sizlerin güvenli yatırım yapmanızı sağlamak için var.
Deneyimlerimizi sizlere aktarmak için hazırız.