Ölçüm/Gözlem İstasyonları

Ayrıntı Teknolojileri, standartlara uygun özelliklerdeki sensör ve ekipmanları kullanarak anahtar teslim kurduğu tüm Ölçüm İstasyonlarında, veri akışının eksiksiz bir şekilde sağlanması için gerekli önlemleri almakta, müşterisine on-line olarak verileri sunmaktadır.

Yatırım yapılmadan önce; yatırım ile ilgili verilerin toplanması, analiz edilmesi ve bu analize göre de yatırımın yapılması ya da yapılmamasına karar verilmesi gerekir. Yatırım için toplanacak olan ve Fizibilite Raporları için gerekli teknik verilerin önemli bir kısmını Ölçüm İstasyonu sağlamaktadır. Gereksiz harcama olarak görülse de aslında bu harcama, doğru yatırım yapmak için bir önkoşuldur.

Bir Ölçüm istasyonu;

 1. Sensörler ve sensör ara yüzleri
 2. Veri toplama ünitesi
 3. Merkezi kontrol ve işlem ünitesi
 4. Görüntüleme ünitesi
 5. İletişim ara yüzleri
 6. Güç kaynakları

olmak üzere 6 temel gruptan oluşur.

Ulusal ve Uluslararası Standartlar, Yönetmelik, Genelge, Tebliğlerin emrettiği nitelik ve özelliklere veya sizlerin gereksinim duyacağınız özelliklere göre ölçüm istasyonları planlanmakta, anahtar teslim kurulmakta, elde edilen veriler istenilen süre izlenmekte ve istediğiniz formatta sunulmaktadır.

EPDK, Ülkemizde Lisanslı GES’ler için Ölçüm istasyonu kurmayı zorunlu kılmıştır. Ancak lisanssız GES’ler için böyle bir zorunluluk yoktur.

Ayrıntı Teknolojileri olarak kurduğumuz ölçüm istasyonları;

- 22 Şubat 2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğine,

- Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2012/01),

- 27.03.2013 gün ve 28600 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe

- 17 Haziran 2014 gün ve 29033 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı ön lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğine

uygun şekilde ve uygun malzemeler ve kurulum standartlarına göre yapılmakta ve raporları da uygun formatta sunmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri, ayrıca özel istekleri karşılayacak Ölçüm İstasyonları da kurmaktadır.

EPDK, Ülkemizde Lisanssız RES’ler için ölçüm istasyonlarını zorunlu kılmaz iken Lisanslı RES’ler için Ölçüm istasyonu kurmayı zorunlu kılmıştır.

RES Ön Lisans Başvurularında, tesisin kurulacağı saha üzerinde son üç yıl içinde elde edilmiş en az bir yıl süreli standardına uygun rüzgâr veya güneş ölçümü bulunması zorunludur. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenmiştir.

Ayrıntı Teknolojileri olarak kurduğumuz ölçüm istasyonları;

-22 Şubat 2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği,

-Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgâr ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğe  (Tebliğ No: 2012/01),

-27.03.2013 gün ve 28600 sayılı Resmî Gazete yayınlanan Rüzgâr ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-17 Haziran 2014 gün ve 29033 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Ön lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğe ile

uygun malzemeler ve kurulum standartlarına göre yapılmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri tarafından, standartlara uygun özelliklerdeki sensör ve ekipmanlar kullanılmakta, özel olarak da 70, 80, 100 ve 120 m yükseklikler için tasarlanmış direklerimizle her türlü hava koşullarında veri akışı eksiksiz bir şekilde sağlanmakta ve on-line olarak verileri sizlere sunmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri sorunsuz olarak Rüzgâr Ölçüm İstasyonu kurup, 12 ay boyunca elde edilen ölçüm verilerini EPDK tebliğine uygun olarak teslim eder.

Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu için 10 m. boyundaki direk üzerine yerleştirilmiş sensörler ve yardımcı elemanlar bulunmaktadır.

OMGİ’ler aşağıdaki sensör ve yardımcı malzemeleri barındırır:

 1. Rüzgâr Hız ve Yön Algılayıcıları
 2. Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı
 3. Yağış Ölçer
 4. Basınç Algılayıcısı
 5. Küresel Güneşlenme
 6. Direk Güneşlenme
 7. Açık Siper Sıcaklık ve Nem Algılayıcıları
 8. Ölçüm Kayıt Cihazı (Data Logger)
 9. Haberleşme Birimi (GPRS Anteni)
 10. Enerji Birimi (Güneş Paneli, Akü, Şarj cihazı vb)

Sensörlerin ürettiği veriler kayıt altına alınmakta ve veriler uzaktan okunarak anlık değerler görülebilmektedir. 

Gerçek Zamanlı Uzaktan Analiz, Ölçme ve İzleme İstasyonları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının;

- 31.12.2004 gün ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

- 10 Ekim 2009 gün ve 27372 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği

- 27.10.2010 gün ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği ve

- 22 Mart 2015 gün ve 29303 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Sürekli Atık su İzleme Sistemleri Tebliğine

uygun olarak tasarlanmalıdır.

Özellikle endüstri ve insan kaynaklı katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddeler, hava, su ve toprakta çevre kirliliğini oluşturmaktadır. Ayrıntı Teknolojileri, çevre kirliliğinin önüne geçilebilmesi için öncelikle kirliliğe neden olan faktörlerin doğru şekilde ve sürekli olarak ölçümlerinin yapılarak kirliliğin, güvenirliliğin ya da kabul edilebilirliğin anlık olarak izlenmesini sağlamaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri; ihtiyaç duyulan verilere göre karma sensörler de kullanarak özel çözümler üretebilmekte, elde edilen ölçüm değerleri uzaktan okunabilmekte, gerektiğinde uyarı ve alarm alınabilmektedir.