Fizibilite (Olabilirlik) Raporları

Fizibilite Raporu; planlanan bir yatırımın gerçekleşmesi durumunda yaşanacak hukuksal ve idari süreçleri, yapılan yatırımın büyüklüğünün belirlenmesi, yatırım bedeli, alternatif uygulamalar ve bunların yatırım bedelleri, yapım süresi, gerekli izin, ruhsat vb. gibi işlemleri kapsar. Bunun yanında Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ile olan ilişkiler, yatırımın geri dönüş süresinin hesaplanması, kısa ve orta vadede elde edilecek kar, Sistemin gerekiyorsa devreye alınması işlemlerinin neler olduğunu açıklamaktadır.

Fizibilite raporlarımızda bazı ana başlıklar.

Yatırım Konusunun Açıklanması

 • Üretilmesi düşünülen mal, teknoloji ve hizmetlerin tanıtımı,
 • Kuruluş yeri seçimi,

İdari İnceleme

 • Projenin yatırım uygulama planı,
 • Hukuksal ve idari süreçler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyeler ile olan ilişkiler,
 • Yatırımın Devreye alınması için gerekli iş ve işlemler.

Tekno-Ekonomik İnceleme

 • Yapılan yatırımın büyüklüğünün belirlenmesi,
 • Alternatif uygulamalar ve bunların yatırım bedelleri,
 • Üretim teknolojisi seçimi,
 • Makine ve teçhizat seçimi,
 • Seçilen yatırım bedeli.

Ekonomik ve Finansman İnceleme

 • Yatırımın Geri Dönüş Süresinin hesaplanması,
 • Kısa ve orta vadede elde edilecek getiri,
 • Projenin gerçekleşmesi ile Firmaya sağlanacak getiri.

Ayrıntı Teknolojileri’nin profesyonel ve deneyimli ekibince hazırlanan Fizibilite Raporu; Yatırımcının, bütün alternatifleri görerek doğru kararlar vermesinde ve kaynaklarını boşa harcamadan yatırımının yaşama geçirilmesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.   

Ulusal Varlık Küresel Performans

Türkiye geneli ofisleri ile Ayrıntı Teknolojileri, ülke genelinde müşterilerine tam destek sunuyor.