Teknik Eğitim

Modern üreticilik ve işletmecilik anlayışı ile çalışan şirketler Endüstri 4.0 uygulaması ile verimliliklerini artırırken, maliyeti düşürerek global dünyada geleceklerini sağlamlaştırmak istemektedir. Endüstri 4.0; birbiri ile iletişim kuran, uzaktan yönetilen, sorunsuz ve verimli çalışma sistemlerinin de ana unsurudur. Endüstri 4.0 teknolojisi ile makinelerin kusursuz çalışmasını sağlamak kolay bir işlemdir. Bu sistemde en büyük sorun; insanların yeni teknolojik aletlerin sorunsuz kullanılmasını sağlayacak bilgi ile donatılmaması, yeterli uygulama ve deneyim yaşamadan kullanmaya zorlanmasıdır.

İnsanın çok hızlı gelişen teknolojiyle paralel olarak bilgi ve deneyiminin gelişmesi, yapılacak işler konusunda kısa sürede karar verme, uygulama ve gerektiğinde inisiyatif alma becerilerine kavuşması gerekir.

Ayrıntı Teknolojilerinin geçmişten gelen deneyimi ve profesyonel eğitmen kadrosu ile personelin bilgi seviyesi saptanarak, eğitim içeriği ve seviyesi belirlenir. Enerji ve Telekomünikasyon ile Otomasyon alanlarında; işçiden teknisyene, mühendise ve yöneticilere kadar her kademedeki kişilere gereksinim duyulan seviyelerde eğitim düzenlemektedir.

Ayrıntı Teknolojileri olarak personelleriniz için 3 temel seviyede eğitim düzenlemekteyiz:

1 - Temel Eğitim (Teknoloji, Makinelerin İşlevleri, Temel Kullanım)

2 - Uzmanlık Eğitimi (Makinelerin Özel Kullanımı, Özel İşlemler)

3 - Profesyonellik Eğitimi (Makinelerin bir başka makine süreç ilişkilerini kurmak, amaca uygun çalışma sistematiği kurmak)

Ulusal Varlık Küresel Performans

Türkiye geneli ofisleri ile Ayrıntı Teknolojileri, ülke genelinde müşterilerine tam destek sunuyor.