Test Ölçüm ve Devreye Alma

Yapılan/mevcut işin teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığı, hangi durumda olduğu gibi bilgiler için işin/hizmetin tüm teknik kontrollüğünün yapılması, her bir aşamanın bağımsız olarak çalıştırılarak sistemin test edilmesi, ölçülmesi ve işin ön testleri ve deneme çalışmasından sonra tam kapasite çalıştırılması ve sonuçları raporlanmaktadır. Bilirkişilik, Hakemlik, GES, RES, Müşavirlik, Enerji Hatları ve OG/AG Dağıtım Sistemleri, Telekomünikasyon hizmetinde de bu hizmetlerden yararlanılmaktadır.   

Yatırımcının herhangi bir yapım/hizmet sözleşmesi ile yapılan işin yüklenici tarafından doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığı da denetlenir. 

Ayrıntı Teknolojileri; Soğuk Test Ölçüm işleri yapmakla birlikte çalışan sistemlerde de Test Ölçüm hizmeti vermektedir.

Test, Uygunluk ve Devreye Alma sürecinde herhangi bir problem ve işgücü kaybı yaşamadan, Ayrıntı Teknolojileri güvencesi ve deneyimli elemanlarıyla siz asıl işlerinizi rahatlıkla yürütürken, biz enerji yatırımlarınızın güvenli bir şekilde teslimi ve verimi düşmeden çalışması için uğraşırız.