Rüzgar Enerji Santralleri

RES yatırımının; yapılması durumunda ne tür hukuksal ve idari süreçler yaşanacağından, Yapılan yatırımın büyüklüğü, yatırımın uygulanması için gerekli yatırım bedeli, aynı yatırımın farklı teknolojilerle yapılması durumunda oluşacak alternatif yatırım bedelleri, Yapım süresi, yapıldığında ortaya çıkacak izin, ruhsat vb gibi işlemler, Kamu kurumları ve kuruluşları, belediyeler  ile  olan ilişkiler, Yatırımın Geri Dönüş Süresinin hesaplanması, kısa ve orta vadede elde edilecek kar, Sistemin devreye alınması işlemleri hizmetlerinin yanısıra yapılacak yatırım için neler olduğunu açıklamaktadır. Yatırımcının Lisanslı RES hizmetleri ile RES yatırımı için gerekebilecek finansal çözümler de ayrıca sunulmaktadır.

Şebeke Bağlantılı (On Grid) Rüzgar Enerji Santralı (RES) için Lisanslı ve Lisansız olmak üzere iki ayrı yönetmelik ve bu yönetmelikler gereği farklı iş ve işlemeler yapılmaktadır. Ayrıntı Teknolojileri olarak her iki yönetmeliği de eksiksiz uygulamakta, Şebeke Bağlantısız (Off Grid) Rüzgar Enerji Santrallerine yönelik hizmet de vermektedir. RES yatırımı için Finans ve Due Diligence hizmetini de sunmaktadır. Lisanslı santraller için bütün kanun ve yönetmeliklere uygun projeler hazırlanmaktadır:

- 5346 sayılı kanun (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun)  

- 6446 Güncel Elektrik Piyasası Kanunu,

- Yönetmelikler:

- Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği  

- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik  

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği  

- Elektrik Şebeke Yönetmeliği  

Ayrıntı Teknolojileri tüm bu süreçleri yasal ve mevzuatlara uygun bir şekilde hizmetinize sunmaktadır. Ayrıca isteğe bağlı olarak farklı standartlara uygun özel çözümler de yapılabilmektedir.

Hem lisanslı hem de lisanssız rüzgâr projeleri için teknik etkileşim analizi yaptırılması gerekir.

Ayrıntı Teknolojileri; Şebekeye elektrik satabilen (On Grid) veya elektrik şebekesinden bağımsız olarak çalışan (Off Grid) uygulamaları ile RES’lerin başka enerji kaynakları (RES; Jeneratör vb) ile birlikte çalışacak biçimde santral tasarımı, Yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak da  projelendirmesini yapmakta, Tübitak’a Teknik  Etkileşim Analizi de yaptırmaktadır.

RES için gerekli tasarım; kullanılacak malzemeler, teknik özellikler de dikkate alınarak başta Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği olmak üzere diğer yönetmelikler, tebliğ ve standartlarına uygun olarak yapılmaktadır. Yapılan hizmetler kapsamında:

•     Uygun Rüzgâr Türbinlerinin seçilmesi,

•     Kurulum noktasındaki arazinin zemin etüdünün yaptırılarak sistem büyüklüğü, meteorolojik ve coğrafi koşulların da dikkate alınarak uygun Rüzgar Türbin Direklerinin belirlenmesi,

•     Kurulum noktasındaki uzaklık, sistem büyüklüğü, ulaşım, meteorolojik ve coğrafi koşulları da dikkate alarak Şebeke bağlantısı için gerekli ekipmanların seçilmesi yer almaktadır.

Ayrıca tasarımı baz alarak statik ve elektrik projesi hazırlanır. Projelerin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yetki verdiği kurulumlara onaylatılması süreci de yürütülmektedir.

RES’lerin projesine ve standartlara uygun olarak kurulum yapılmaktadır.

  • Gerekli malzemelerin İş programına oluşturulup, uygun biçimde üretim ve teslim tarihlerin izlenerek zamanında teslimin sağlanması,
  • Rüzgar Türbini, kanatları ve direklerinin taşınması için gerekli yol güzergahının etüd edilmesi, yeni açılacak yol için gerekli orman kesim izinlerinin alınması, izni alınan yerlerde yol yapımı ve genişletme çalışmalarının yapılması,
  • Rüzgar Türbin Direklerinin montajı için temel kazısı, gerekli ankaraj yapısının kurulması ve zeminin hazırlık yapılarak direk ve türbinin montajının yapılması,
  • Güvenlik için tel çit yapımı ve güvenlik kamerası
  • RES içi kablo bağlantıları ve Trafo merkezine kadar bağlantılarının yapılması,

RES’in Şebekeye Bağlantı noktasına (AG/OG) göre 1 veya 2 yıl içerisinde Geçici Kabul yapılması gerekmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlarca Ön Geçici Kabul ve Geçici Kabulü yapılmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri; RES’lerin enerji üretiminden meterolojik verilere, harmonik ölçümlerinden kompanzasyon ölçümlerine kadar çok sayıdaki verileri ölçüp kayıt altına almakta, online olarak da izlemektedir. Kurulumu yapılan RES’in üretmiş olduğu enerji dikkate alınarak oluşabilecek sorun/sorunları önceden kestirme, arıza olması durumunda gerekli hazırlıkların yapılarak kısa sürede ekiplerle müdahale edip elektrik üretimindeki kayıpların en aza indirilmesi sağlanmaktadır.

RES’lerin maksimumum güçte uzun vadeli çalışabilmesi için bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılması gerekir. Ayrıntı Teknolojileri’nin sunduğu profesyonel Bakım, Onarım ve Servis hizmeti ile santralleriniz coğrafi koşullarının olumsuzluklarına rağmen en üst seviyede enerji üretir.

Ayrıntı Teknolojileri tarafından yapılan bakım onarım hizmetleri;

- 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

- 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında

- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği,

- TS EN 13381 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler yetkili servislerinin incelenmesi ve teknik sorumlularıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere,

göre yapılmaktadır.