İhale Danışmanlığı

Ayrıntı Teknolojileri olarak, Yatırımcılar ve Yükleniciler için ayrı ayrı hizmet vermekteyiz. Yatırımcı için yatırımın teknik şartnamesinden keşfin hazırlanmasına, kullanılacak malzeme ve teçhizatın seçiminden sözleşmesinin hazırlanıp imzalanmasına, ihale avantajlarına kadar tüm süreçleri sizin adınıza yönettiğimiz gibi, Yükleniciler için de en uygun malzeme, maliyet araştırmasını yapıyor, işin alınabilmesi için teknik ve ekonomik çalışmayı yürütüyoruz.

Yatırımcılara Yönelik Hizmetlerimiz

-İhale ve İş Yaptırım/Yapım Süreçleri Hazırlanması Hizmeti

Yapılması istenen projeye göre amaca uygun şartname hazırlanması, yapılacak işin keşfi, yaklaşık maliyeti, işin süreçlerinin tümü hazırlanmaktadır.   

-Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi

Yatırımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi, gerekli standartlara uygun olarak firma ve ürünlerin seçilmesi hizmeti verilmektedir.   

-İhale Değerlendirme ve Sözleşme Akdine Yönelik Hizmetler

Tekliflerin alınması, Eşbaza getirilmesi, Firma tekliflerinin teknik ve mali yönden değerlendirilmesi hizmetidir.

Yüklenicilere Yönelik Hizmetlerimiz

İhaleye Teklif vermek için maliyet analizi, gerekli iş gücünün belirlenmesi, maliyetlerin oluşturulması, alt yükleniciler ile bunların maliyetlerinin belirlenmesi gibi hizmetleri sunmaktayız.

İstenildiğinde KİK veya müşteri isteklerine göre profesyonel bir şekilde eksiksiz İhale dosyası hazırlama hizmeti vermekteyiz.

Ulusal Varlık Küresel Performans

Türkiye geneli ofisleri ile Ayrıntı Teknolojileri, ülke genelinde müşterilerine tam destek sunuyor.