Tarımsal Sulama

Tarımsal sulama olarak bilinen sistem; içme suyu, sulama suyu veya atık suların bir noktadan başka bir depo, kanal veya dere gibi doğal noktalara taşınması amacıyla kullanılmaktadır.

Saha Denetimi ve İncelemesi yapılarak; arazinin büyüklüğü, su kullanım izinleri, su kaynağının debisi, kuyunun derinliği, pompa yüzeyi ile su verilecek arazinin üst noktası ile olan yükseklik, arazinin pompaya en uzak noktası, en uzak noktadaki suyun debisi (lt/dk) ve basıncı, nereyi besleyeceği (su deposuna, açık ya da kapalı kanala, kapalı şebekeye verme veya damlama yöntemi ile sulama sistemleri) dikkate alınarak uygun motor ve pompa güçlerini belirlemekteyiz.

Elektrik şebekesi, GES, RES, Jenaratör, Şebeke/Hibrit vb. yöntemlerinden birinin belirlenmesi gerekir. GES ise arazinin uygunluğuna bakılır, Solar Pump İnvertörlerin (Eviricilerin), solar pompaların (DC/AC) çevre koşullarına uygun olarak seçilmesini sağlamaktayız. RES kullanılması durumunda bölgenin yeteri kadar rüzgâr alıp almadığına, şebekeye olan uzaklığı gibi konulara bakarız. Bunun dışında kullanılacak motor/pompa (AC Pompa, DC pompa) göz önüne alınarak enerji çözümü saptanır ve maliyetleri çıkarılarak müşteriye sunulur.

Mevcut Motor ve Pompa’nın Enerji kaynağının değiştirilmesinde ise kullanılacak enerji kaynağının özelliklerine göre çalışma yapılır.

Şebeke Bağlantılı GES Sulama sistemi kurulması durumunda, Güneş Panellerinin tarım arazisinde kaplayacağı alan da dikkate alınarak Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre, enerji kaynağının elektrik şebekesi ile bağlantısı yoksa Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne uygun olarak çalışma yapılır.

Şebeke Bağlantısız Sulama Sistemlerinin Elektrik projesinin ilgili EDAŞ’a onaylatılmasının bilinciyle hareket ederiz.

Sulama Sistemleri projesine ve standartlara uygun olarak kurulum yapılmaktadır.

  • Gerekli malzemelerin İş programına oluşturulup, uygun biçimde üretim ve teslim tarihlerin izlenerek zamanında teslimin sağlanması,
  • Rüzgâr Türbin Direklerinin montajı için temel kazısı, gerekli ankaraj yapısının kurulması ve zeminin hazırlık yapılarak direk ve türbinin montajının yapılması,
  • GES/RES/Hibrit sistem kurulumu, güvenlik için tel çit yapımı ve güvenlik kamerası
  • GES/RES/Hibrit için kablo bağlantıları ve Trafo merkezine kadar bağlantılarının yapılması,

Sulama sistemi Şebeke Bağlantılı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuruluşlarca Ön Geçici Kabul ve Geçici Kabulü yapılmaktadır.

Kurulumu yapılan Sulama Sisteminin enerji sistemi istenildiğinde izlenir. DSİ mevzuatlarına uygun olarak sulama suyunun ölçülmesi, uzaktan kumada ile vanaların açılması kapatılması gibi işlemler yapılmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri; bütün sistemleri istenilen zaman dilimi için izlemekte, yönetmeliklere ve/veya isteğe uygun biçimde raporlayıp sizlere sunmaktadır.

Ayrıntı Teknolojileri, Tarımsal  Sulama Sistemine; Bakım, Onarım ve Servis hizmetinin düzgün verilmesi durumunda, RES kurulum yerindeki coğrafi koşullarının olumsuzluklarına rağmen elektrik üretimi sürekli üst seviyede olmaktadır. Ayrıntı Teknolojileri’nin sunduğu profesyonel Bakım, Onarım ve Servis hizmeti ile Tarımsal sulama sisteminin enerji kaynağı en üst seviyede enerji üretir.

Tarımsal Sulama için Enerji Santrallarının maksimumum güçte uzun vadeli çalışabilmesi için bakım ve onarımlarının periyodik olarak yapılması gerekir.

- 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında

- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği,

- TS EN 13381 Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler yetkili servislerinin incelenmesi ve teknik sorumlularıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere,

göre yapılmaktadır.