ENH ve Dağıtım Şebekesi

34,5 V AC seviyesinden 220 V AC seviyesine kadar değişik güçlerdeki elektrik şebekesi projesinden kurulumuna ve işletmesine ek olarak ülkemizde demiryolu, tramvay, metro gibi ulaşım sistemlerinin enerji ihtiyacı sağlanmasına yönelik (AC ve DC) hizmet de vermekteyiz.

Dağıtım Sistemi yapılması gereken bölge için işin özelliğine, teknik şartnamesine, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara, tebliğ ve talimatlara göre saha incelemesi ve ölçümlere uygun olarak projelendirme yapılmaktadır.

Projesine uygun biçimde OG/AG dağıtım Sistemlerinin montajı standartlara ve şartnamelere uygun biçimde kurulmaktadır.

Yapılan işin iç kontrolü sağlanmakta, test ve ölçüm değerleri ulusal ve uluslararası standartlar ve zorunlulukları karşılayıp karşılamadığı yapılan ölçümlerle belirlendikten sonra mevzuatlara uygun biçimde Geçici Kabul Muayene dosyası hazırlanıp, Geçici Kabul Muayene yapılarak sistemin Devreye alınma süreci tamamlanmaktadır.

Günlük yaşamamızda enerjinin önemi ve kesintisiz sunulması büyük önem taşımaktadır. Kesintisiz enerji ENH’nin zamanla bulunduğu çevresel etmenlerin değişmesi, zaman içinde ENH’ın önemli büyüklükte enerji üretmesi nedeniyle bakım ve onarımlarının zamanında yapılması önem taşımaktadır. İşletme/İzleme biriminden alınan bilgiler doğrultusunda bakım ve onarımın ilk kurulumundaki niteliklerinden daha yeni teknolojiyle daha üst seviyede bakım ve onarımı Ayrıntı Teknolojileri’nin deneyimli kadrosu ile sorunsuz bir şekilde yapılmaktadır.