Güneşe Dayalı 3 YEKA Yarışmayla Tahsis Edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Şanlıurfa, Hatay ve Niğde’de güneşe dayalı toplam bin MWe gücünde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) içinde belirlenen sahaların kullanım hakkını 30 yıl süreyle tahsis etmek için yarışma düzenleyecek.

Yarışma sonucunda, Şanlıurfa-Viranşehir’de 500 MWe, Hatay-Erzin’de 200 MWe ve Niğde-Bor’da 300 MWe gücünde olacak şekilde bağlantı kapasiteleriyle birlikte ilgili Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) kullanım hakkı 30 yıl süreyle tahsis edilecek.

Katılım Şartları

Yarışmalara ancak tüzel kişi veya birden fazla tüzel kişi tarafından kurulan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar başvurabilecek. Şartname bedeli 5 lira TL olup, birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, şartname bedeli her bir yarışma için ayrı ayrı yatırılacak. Bedelin yatırılacağı banka işlemlerine ilişkin bilgiler şöyle:

Hesap ismi (Alıcı) : T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube Adı : T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No (IBAN) : TR 5700 0010 0100 0003 5015 4015

Şartname, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nde görülebilecek ve temin edilebilecek. Her ne surette olursa olsun, şartname almak için ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek.

Başvuru Bilgileri

Başvurular, 31 Ocak 2019 tarihi saat 12.00’a kadar, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek. Bu tarih ve saatten sonra İdare’ye yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Başvuruların incelenmesine aynı tarih ve adreste saat 14.00’da başlanarak detay incelemeye geçilecek.

Yarışmaların yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecek.

Teminat Türü ve Tutarı

Başvuru aşamasında kesin, 1 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa-Viranşehir için 3 milyon dolar, Hatay-Erzin için 1 milyon 500 bin dolar, Niğde – Bor için 2 milyon dolar teminat mektubu İdareye sunulacak.

Birden fazla yarışmaya başvurulması halinde, her bir yarışma için ilgili tutarda düzenlenmiş teminat mektupları ayrı ayrı verilecek. Yarışmanın kazanılması halinde ise sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 gün öncesine kadar şartnamede verilen teminat mektubu formatında başkaca bir değişiklik yapılmadan sadece ilgili bölümler doldurulmak suretiyle, kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve Şanlıurfa – Viranşehir için 15 milyon dolar, Hatay – Erzin için 8 milyon dolar, Niğde – Bor için 12 milyon dolar tutarında teminat mektubu idareye sunulacak. Bu durumda başvuru aşamasında sunulmuş olan teminat mektubu iade edilecek.

Yarışmaların Başlangıç Tavan Fiyatı ve Alım Süresi

• Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı : 6,50 ABD Dolar-cent/kWh

• Elektrik Enerjisi Alım Süresi : YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl

 

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved