10 kW altı Çatı GES’ler için EDAŞ yetkilendirme tablosu yayımlandı

Lisansız Üretim Tesisleri dâhilindeki “Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği, 21.12.2017 tarihli ve 3225 sayılı Makam Oluru ile 01.01.2018 – 31.12.2018 (dahil) tarihleri arasında Elektrik Tesisleri Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay işlemlerine ilişkin kurum/kuruluşların yetkilendirilmesi düzenlendi ve Yetkilendirme Tablosuna göre söz konusu işlemlerin yürütüleceği bildirildi.

10kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı üretim tesislerinin TEDAŞ tarafından hazırlanan “Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Kapsamında 10kw ve Altı Çatı ve Cephe Uygulamalı Güneş Elektrik Üretim tesisleri İçin Tip Proje ve Ekleri” dokümanı ve ilgili mevzuata uygun olarak proje onay, tesis kabul ve tutanak onay işlemlerinin TEDAŞ ve ilgili EDAŞ’lar tarafından yürütülmesini içeren yetkilendirme tablosu şöyle:

 

 

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved