Rüzgar ve güneş enerjisi Sahra çölünü yeşillendirebilir

 Afrika kıtasında bulunan Sahra Çölü’nün yenilenebilir enerji santralleriyle kaplanması halinde bölgenin ikliminin ve iklimine bağlı olarak da ekonomisinin ve kültürünün değişeceği kaydedildi.

Amerikan Maryland Üniversitesi’nden araştırmacılar, Sahra çölünde 9 milyon kilometrekarelik bir alana güneş panelleri ve rüzgar türbinleri inşa edilmesi halinde bölgenin ikliminin değişeceğini ortaya çıkardılar. Böylesi bir durumun gerçekleştirilmesi zor olsa da hayata geçirildiği taktirde bölgenin değişen iklimine bağlı olarak ekonomisi sonra da kültürü kökten değişebilir. 

RÜZGAR NEMİ GÜNEŞ ISIYI ARTTIRIYOR

Üniversiteden bir ekibin gerçekleştirdiği simülasyonlarla özellikle Sahra çölü ve güneydeki daha sulak araziler arasında bulunan Sahel bölgesinin iklim değişikliğine çok müsait olduğu keşfedildi. Kurulacak rüzgar türbinleri bölgedeki rüzgarı az da olsa yavaşlattığı için Sahel bölgesinde nemin artmasına sebep oluyor. Güneş panelleri ise yüzeydeki ısıyı 2 santigrat artırarak havanın daha hızlı bir şekilde yükselmesini sağlıyor. Böylece hızla yükselen nemli hava bölgeye normalden daha fazla yağmur yağmasını sağlıyor.

Yağmurlar zamanla bölgede bitki örtüsünün artmasına yol açıyor. Büyüyen ağaçlar rüzgarı daha da yavaşlatıyor. Ayrıca topraktan aldığı nemi havaya veren ağaçlar bölgede yağmur oluşumuna da katkıda bulunuyor. Böylece çöl bir süre sonra bitki örtüsüyle kaplı, yağış alan bir alan haline geliyor.

ELEKTRİK VE TEMİZ SU SORUNU KALMAYACAK

Simülasyonda bölgeye üç terawatt elektrik üreten rüzgar tarlası ve 79 terawatt elektrik üreten güneş tarlası kurulması durumunda oluşacak değişiklikler gözlemlendi.

Öncelikle 80 terawatt elektrik, dünyanın mevcut elektrik ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Artan elektriğin Afrika’ya içme suyu sağlamak için deniz suyunu arıtmak gibi işlerde kullanılabileceği kaydediliyor.

Sahra Çölü ya da Büyük Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olup, Afrika'nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 km² büyüklüğünde dev bir çöl.
© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved