Kamu binaları yapımında enerji verimliliği şartı getirildi

Yeni kamu binaları yapımında enerji verimliği kriterlerine uygunluk şartı da aranacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının yeni hizmet binalarının tasarım ve yapım aşamasında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayınlanacak ”Kamu Binaları Standartları Rehberi”çalışmasını dikkate alması istendi.

Genelgede rehberin bakanlığın koordinasyonunda, kamu hizmet binalarının yapımına ilişkin yer seçiminde hazine arazilerinin öncelikle değerlendirilerek bina maliyetlerinin düşürülmesi, hizmet binalarında enerji verimliliği kriterlerine uygunluk şartı aranması ve cari giderlerin asgari düzeyde tutulması amacıyla hazırlandığı bilgisi verildi.

Mevcut kamu binalarında yıllık kayıp 230 milyon TL’nin üstünde

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Ocak ayında yayınlanan ”Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Etüdü Uygulama İzleme Raporu – 1” başlıklı çalışma kamuda yapılabilecek enerji tasarrufu çalışmalarının önemini ortaya koymuştu.

YEGM çalışmasına göre mevcut kamu bina stoğunda gerçekleştirilebilecek enerji verimliliği uygulamaları kamunun enerji giderlerinde yıllık 230 milyon TL’Lik tasarruf yapılmasını sağlayabilir.

Bununla birlikte çalışmada ödenek eksikliğinin kamuda enerji verimliliği uygulamalarını gerçekleşmesi ve yaygınlaşması önündeki engellerin başında geldiği tespiti paylaşılmıştı.

Çalışmada ayrıca Türkiye’nin enerji verimliliği alanındaki stratejik hedeflerinin kamu kesimine ait bina ve işletmelerin enerji kullanımının 2010 yılına göre, 2023 yılında en az yüzde yirmi oranında azaltılmasının gerektiğinin de altı çizilmişti.

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved