Dünyanın bir yıllık kaynağı bugün tükeniyor

Dünyanın bir yıl içinde ikame edebileceği doğal kaynakların tükendiği günü belirleyen Limit Aşım Günü bu yıl 1 Ağustos olarak hesaplandı.

Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network, GFN) tarafından yapılan hesaplamada insanlığın tükettiği ve dünyanın bir yıl içinde ikame edebileceği doğal kaynak miktarı ile karbondioksit salımları gibi soğurabileceği atıkların miktarları gibi faktörler göz önüne alınıyor.

Çalışmaya göre 2018 itibari ile insanlığın mevcut tüketiminin ekolojik olarak sağlıklı karşılanabilmesi için dünyanın sahip olduğundan 1,7 kat daha fazla doğal kaynak gerekiyor.

İlk defa 1970’de aşıldı

Limit Aşım Günü tarihi 1970 yılında 29 Aralık gününe denk gelirken, 2000 yılında 23 Eylül, 2017’de ise 2 Ağustos olmuştu.

GFN’ye göre 1961 yılında insanlığın tüketimi için dünya kaynaklarının yalnızca üçte ikisi yeterli iken artan dünya nüfusu ve yanlış politikalar nedeni ile azalan doğal kaynaklar bu durumun değişmesine neden oldu.

1970’li yıllara gelindiğinde ise dünyanın kaynakları insanlığın tüketimini karşılamaya yetmemeye başladı.

Türkiye 1984’ten beri limit aşımı yaşıyor

Hesaplamada limit aşım oranı küresel kişi başı biyokapasite rakamından, ülkelerin kişi başı ekolojik ayak izi rakamlarının çıkarılması ile bulunuyor.

Kuruluşa göre Türkiye ilk defa 1984 yılında küresel doğal kaynakların Türkiyelilerin ekolojik ayak izini karşılayamaması durumunu yaşadı.

Limit aşım oranı ise 1985’teki sınırlı düzelmenin ardından 1986’dan beri düzenli olarak yükseliyor.

Bununla birlikte kuruluşun çalışmasına göre tüm dünya vatandaşları Türkiye vatandaşları düzeyinde tüketim yapması durumunda 1,9 dünyaya ihtiyaç duyuluyor.

Bu rakam ABD için 5, Avrupa Birliği için 2,8, Katar için 9,3, Birleşik Arap Emirlikleri için 5,8 olarak hesaplanmış durumda.

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved