Lisanssız yatırımlar için döviz kredisi engeli kalktı

Lisanssız elektrik üretim projelerinin yurt dışından döviz ile borçlanabilmelerini engel olan 2 Mayıs 2018 tarihli TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde değişiklik yapıldı.

Düzenlemenin 16. maddesinde, Hazine Müsteşarlığı’nın 29 Haziran 2018 tarih ve 17758 sayılı yazısı doğrultusunda yapılan değişiklik ile 21 Haziran 2018 tarihinden önce bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan lisanssız elektrik üretim projelerinin dövizle borçlanması mümkün hale geldi.

Genelgenin ilgili bölümü şu şekilde değişti;

10/5/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen “Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi”nin (YEK Belgesi) veya bu kapsamda verilen üretim lisansının, 21/6/2018 tarihi öncesinde bağlantı anlaşması çağrı mektubu almaya hak kazanan YEK Destekleme Mekanizmasına tabi ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan lisanssız üretim tesisleri için ise “Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması”nın (Bağlantı Anlaşması) aracı bankaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Aracı banka tarafından, söz konusu YEK Belgesi’nin veya üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun internet sayfasından kontrol edilmesi; Bağlantı Anlaşması’nın ise ilgili şebeke işletmecisinden teyit edilmesi gerekmektedir.

Genelge’nin ilgili bölümü 16 Mayıs 2018’de yapılan değişiklik sonrası şu şekildeydi;

Bu maddenin on beşinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki döviz kredisi kullanımlarında, 10/5/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun çerçevesinde, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından verilen “Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi” (YEK Belgesi) nin veya bu kapsamda verilen lisansın aracı bankaya ibraz edilmesi gerekli olup, aracılık edilecek kredi tutarı lisanslarına derç edilmiş olan yıllık üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamındaki konu fiyat ile çarpımının 8 yıl için hesaplanmış toplamını geçemez.

Karar 25 Ocak 2018’te yayınlanmıştı

Resmi Gazete’nin 25 Ocak 2018 tarihli sayısında yayınlanan ”Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ve ”Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile döviz kredilerine ilişkin sınırlamalar getirimiş ve dövize endeksli kredi (“DEK Kredi”) kullandırımı yasaklanmıştı.

Kararın gerekçesini ise özel sektörün döviz cinsinden borçlanmasının, firmaların döviz kurundaki dalgalanmalara karşı daha kırılgan bir hale getirecek düzeye yükselmesi düşüncesi oluşturmuştu.

TCMB tarafından 27 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan ve 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren ”2 Mayıs 2018 tarihli TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi” ile döviz borçlanmasını, döviz cinsinden geliri olan veya olması muhtemel olan firmalarla bu riski yönetebilecek büyüklükte olan firmaların yapmasını öngörülmüş, özel sektörün daha önce yurt dışından serbestçe yapabildiği döviz cinsinden borçlanmalar belirli kurallara bağlanmış, yurt içinden yapılan döviz kredisi kullanımlarına da kısıtlamalar getirilmişti.

İlk değişiklik 16 Mayıs 2018’de yapılmıştı

Düzenleme 2 Mayıs 2018’de yürürlüğe girdiğinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması kapsamında alım garantisi hakkı olan projelerin sağlayabileceği döviz kredisi miktarı, önlisans ve üretim lisanslarına derç edilecek yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının tespitinde esas alınacak yıllık azami üretim miktarı esas alınarak belirlenen üretim miktarlarının yerli katkı bedeli dâhil YEK Destekleme Mekanizması kapsamında sağlanabilecek fiyat ile çarpımının 8 yıl için hesaplanmış toplamını geçemiyordu.

16 Mayıs 2018’de yapılan değişiklik ile sağlanabilecek kredi miktarı 8 yıllık toplam gelir yerine, devlet alım garantisi için kalan süre ile üretim miktarı ve ilgili alım fiyatının çarpımından ulaşılan toplam rakamın yüzde 80’i ile sınırlandırılmıştı.

İlgili Mevzuat:

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved