İmar Barışı düzenlemesine GES yatırımları da dahil edildi

Yapılardaki güneş kurulumlarının maliyeti 100 bin TL / MW olarak hesaplanacak

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenlemedeyapılardaki güneş enerjisi yatırımlarına yönelik de bir madde yer aldı.

Düzenlemenin, Yapı kayıt belgesi bedeli ve ödenmesi başlıklı 5’inci maddesinde bir yapının yaklaşık maliyetinin belirlenmesinde, yapıda güneş enerjisi santrali bulunması halinde bu sisteminin maliyetin 100 bin TL / MW olarak hesaplanacağı hükmü yer aldı.

Yapı Kayıt Belgesi bedeli de yapının bulunduğu arsanın emlak vergi değeri ile binanın toplam yapı alanı dikkate alınarak hesaplanacak yapı yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, yapının konut veya ticaret olarak tek kullanımlı veya karma kullanımlı olup olmadığı da gözetilerek ve karma kullanımlı yapılarda konut ve ticari olarak kullanılan alanların arsa oranları ayrı ayrı dikkate alınarak konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş katsayısı ile çarpılması suretiyle belirlenecek.

Böylelikle güneş enerjisi yatırımlarının yapı kayıt belgesi maliyetine etkisi konutlar için 3.000 TL/MW, ticari binalarda ise 5.000 TL/MW olarak yansıyacak.

© Ayrıntı Teknolojileri | All Rights Reserved